Symposia

Beste collega,

Helaas gaat het symposium van 30 november niet door!

De behoefte om elkaar te spreken blijft! Wij hopen in januari bij elkaar te kunnen komen!
Een datum volgt zo spoedig mogelijk.

2019-10-08, Ede

Globale dagindeling:

14:30 - 15:00  Inloop en registratie

15:00             Bestuur zaken, financiën etc

16:00             Workshop EPD/EVD

17:00             Pitch sponsoren

17:30             1e overleg. Onderwerp vanuit de groep

18:00             Diner

19:00             2e overleg, Onderwerp NRR en ander

19:30             Feedback tijdens reanimatie, nieuwe richtlijnen in 2020

20:30             Afsluiting

2018-10-11, Haarlem

Marc Wolff heet ons welkom bij het veiligheidsinstituut.nl 

We zijn begonnen met een voorstelronde. Toch weer wat nieuwe collega's en ook een paar "kindercollega's".

Mark is begonnen met de ledenvergadering. Een van de punten hierbij was het komende vrtrek vanBouke vd Heide. Wie wil zijn functie overnemen?
Om ook de mensen die niet aanwezig waren de mogelijkheid zich aan te geven, stuur een mailtje naar info@NVCR.nl als je interesse hebt. Het is een leuke functie! 

De site is vernieuwd maar helaas nog niet compleet. Blijkt dat je als lid niet je collega's kunt zien. dit wordt nu door de leverancier opgelost.Tevens hebben we afgesproken dat iedereen leuke dingen voor collega's stuurt naar Info@NVCR.nl zodat een ander er mogelijk ook wat mee kan doen.
Er zal frequenter een nieuwsbrief verstuurd worden. Als je dingen mist kun je dat doorgeven aan Ramón 

Financien
We zijn financieel gezond en facturen worden zsm verstuurd.

Ruben Verlangen
Ruben heeft een pleidooi gehouden voor de communicatie maar ook de stelling geponeerd dat er in Nederland maar een paar " Reanimatiecentra" zou moeten komen voor een optimale zorg.
Niet iedere aanwezige was het hier mee eens.
De vragen en antwoorden zijn hier te lezen

Elevator pitch
De sponsoren kregen een maand de tijd om iets te vertellern. Waarom moeten we naar de stands?

Workshops
We hadden 3 workshops, VR trainingen, ZOLL en EZ-IO en al roulerend is iedereen bij een punt geweest.

Eten, gelukt

Na de pauze hadden we een paar korte presentaties om met elkaar van gedachte te wisselen.

Bouke heeft een onderzoekje gedaan naar reanimeren in AD matrassen. Hoe zorg je dat je zo snel mogelijk op de juiste diepte aan het masseren bent. Mogelijk is leeg laten niet de beste oplossing en moet het zelfs zo hard mogelijk.
Er zijn nog wel wat vragen die op kwamen zoals, maakt het gewicht van de patient uit?
Het blijkt ook dat er nog steeds verschil tussen de ziekenhuizen is ten aanzien een plank tussen slachtoffer en matras.

Signe Nabuurs heeft ivm haar HBO-V opleiding een onderzoek gedaan over debriefing.
De presentatie is na te lezen.
Een van de vragen was of de leider van het team wel de juiste persoon is om de debriefing te leiden. Volgens Signe heeft dit wel de voorkeur.
Een andere terugkerende vraag is "Hoe hou je het team compleet". Blijft moeilijk en is geen eenduidige oplossing voor te verzinnen.
Het onderzoek heeft 2 kaarten opgeleverd Wel een reanimatie en Geen reanimatie

Hierna heeft Esther een korte presentatie gegeven over het gedachtengoed van de NRR.
Hierbij heeft Martijn aan de leden gevraagd om mensen die graag BLS-docent instructeur en of ALS instructeur willen zijn om een mail te sturen naar info@reanimatieraad.nl Mogelijk is er een oplossing voor dat probleem.

 

Na de presentatie hebben we kort, te kort, stilgestaan bjj de vragen die ieder op het A4' tje had gezet

Evaluatie.
Het is goed om elkaar weer te zien!
Er werd verschillend gekeken naar de workshops. Er is aangegeven dat het soms moeilijk schipperen is tussen tijd voor leden en tijd maken voor sponsoren.
De aanwezigen geven aan dat een uur eerder beginnen wel mogelijk is.

Het bestuur neemt het mee.

 

2017-02-29, Uden

We kunnen met z’n allen terugkijken op een geslaagd symposium.
De opkomst was groot genoeg om een leuke discussie te voeren en ervaringen uit te wisselen.

Hieronder staat de agenda met een link naar wat meer informatie over onderdelen. (helaas nog niet compleet)

Welkom door Mark Schelvis
Ledenvergadering
Elevator pitch sponsoren
Drugs, leuk maar wat kun je er als hulpverlener mee bij een acute situatie
Site perikelen. Hoe kunnen we elkaar bereiken. (Besproken tijdens de ledenvergadering)
Diner en tijd voor de sponsoren.
Richtlijnen 2015. Volledig geïmplementeerd of toch nog problemen?
Specifieke omstandigheid voor mechanische massage, ervaring van collega’s
Kan Francis de Smet ons de resultaten van zijn onderzoek meedelen? PDF 
Vragen van collega’s
21:00               Sluiting

    Met dank aan onze sponsoren

    Contactpersonen

    Leden Login