Bouke van der Heide, ‘t Lange Land ziekenhuis

Bouke van der Heide is sinds 1992 werkzaam in ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer. Aanvankelijk als hoofdverpleegkundige IC/CCU & Cardiologie. Vanaf 2002 heeft hij het reanimatiecoördinatorschap  binnen zijn takenpakket.  Van 2006 tot 2017 heeft Bouke in het ziekenhuis ook  de functie van Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen ( DSMH )vervuld, een toezichthoudende functie.

Als fulltime reanimatiecoördinator is hij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van scholing en protocollering rond  Basic en Advanced Life Support.

Daarnaast beoordeelt Bouke als consulent voor de Nederlandse Reanimatie Raad  NRR- erkenningaanvragen van opleidingsinstituten en adviseert de Raad in deze.

Bouke spreekt: “mijn drive op het gebied van CPR in het algemeen en in hospital-reanimaties in het bijzonder  haal ik uit het feit, dat ik het gevoel heb, dat er nog zo ontzettend veel te halen valt op het gebied van verbetering van overleving.  Hechte samenwerking tussen ziekenhuizen en coördinatoren kan daartoe een uitstekend bindmiddel zijn. Ik ga mij de komende jaren daarvoor inzetten.